Mijn naam is Carla Bos. Ik ben als Docerend en Uitvoerend Musicus met een Bachelor en Master diploma ingeschreven in het Register van Nederlandse Toonkunstenaars en lid van de Kunstenbond en bestuurslid van de Harp Vereniging Nederland. Ik ben zelfstandig ondernemer, in het bezit van een BTW-nummer en ingeschreven bij de KVK.
Na een paar jaar lesgeven aan diverse muziekscholen ben ik overgegaan op een privé praktijk. Met enige regelmaat geef ik masterclasses. Nu richt ik mij, naast mijn werk als uitvoerend harpist, op harp coaching.

Artikel 1
Het tarief voor individuele lessen bedraagt € 52,- per uur. Wekelijkse of tweewekelijkse lessen duren 45 minuten à € 39,- per les, losse lessen op afspraak duren 1 uur. Dit bedrag is bruto, leerlingen jonger dan 21 jaar zijn geen BTW verschuldigd, aan leerlingen van 21 jaar en ouder wordt 21 % BTW berekend.

Artikel 2
De coaching lessen zijn individueel en op afspraak.

Artikel 3
Wanneer je om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een afgesproken coaching-uur, moet 24 uur tevoren per whatsapp of email worden afgezegd. Anders wordt de les / coaching volledig in rekening gebracht.